صورت جلسه تغییر و اصلاح مواد اساسنامه در تصمیمات پیش بینی نشده شرکت با مسئولیت محدود

متن صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده جهت تغییر و اصلاح مواد اساسنامه در شرکتهای با مسئولیت محدود  به شرح ذیل می باشد:

صورت جلسه تغییر و اصلاح مواد اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

 

مجمع عمومی فوق العاده شرکت ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ با مسئولیت محدود به شماره ثبت ــــــــــــــــــــــــ در ساعت  ــــــــــــــــــــــــــــ مورخه ـــــــــــــــــــــــــــ با حضور اکثریت / کلیه شرکاء درمحل شرکت تشکیل و درخصوص تغییر و اصلاح مواد اساسنامه تصمیمات ذیل اتخاذ گردید .

 

ماده ـــــــــــــــــــــــ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح می گردد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ماده ــــــــــــــــــــــــــ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح می گردد .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

۳) به آقای / خانم ــــــــــــــــــــــــــ فرزند ــــــــــــــــــــــــــ وکالت داده می شود ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکت ها وتسلیم صورت جلسه و سایر مدارک و پرداخت هزینه های قانونی و امضاء ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید .

 

 

نام و نام خانوادگی                               میزان سهم الشرکه                                  امضاء

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ        ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *