ثبت شرکت

 

فرآیند ثبت از طریق سامانه ثبت شرکتها :

    ابتدا به سایت sherkat.ssaa.ir مراجعه نمایید.

    در سمت چپ صفحه به قسمت سامانه پذیرش تاسیس و ثبت تغییرات مراجعه نمائید.

 

مراحل ثبت نام

     کلیه اطلاعات متقاضی ونوع شرکت و وکیل پرونده وارد می شود.

    اسامی در خواستی ( پنج نام انتخابی ) به ترتیب اولویت وارد می شود اسامی حداقل  از سه کلمه با ریشه فارسی انتخاب شود

موضوع شرکت را براساس نوع فعالیت خود وارد نمایید موضوع فعالیت هایی که نیاز به اخذ مجوز دارند را مورد مطالعه قراردهید

آدرس مرکز اصلی شرکت را منزل یا دفتر یا آدرس کارگاه قراردهید با کدپستی وتلفن ثابت

    سرمایه شرکت را با انتخاب گزینه سرمایه نقدی جهت شرکت با مسئولیت محدود وبا نام عادی جهت شرکت سهامی خاص وارد می کنیم (سرمایه اولیه حداقل ۰۰۰ /۰۰۰ /۱ ریال می باشد).

    اعضاء شرکت وبازرسان  را به ترتیب با اطلاعات دقیق کارت ملی  وارد می کنیم .

تعداد سهام یا سهم الشرکه هریک از اعضا را تامیزان ۱۰۰درصد وارد می نماییم

سمت اعضای شرکت را اعم از رئیس هیات مدیره ، مدیرعامل ، عضو هیات مدیره .سهامدار وهمچنین بازرس جهت شرکت سهامی خاص وارد می نماییم.

روز شروع سال مالی را اول فروردین ماه انتخاب می نماییم

    نوع روزنامه رسمی جهت شرکتهای سهامی خاص بنا به سلیقه خود انتخاب می شود.

متن صورتجلسه را ازسایت ثبت شرکتها دانلود کنید

    کپی کردن اطلاعات مدارک تنظیم شده در خواستی از طریق سامانه وارد می شود به ترتیب ،تقاضانامه ،اساسنامه ، شرکتنامه شرکت .

    و پس از بازدید مجدد از اطلاعات وارد شده گزینه” پذیرش نهایی ” را انتخاب کرده برگه رسید پذیرش اینترنتی را دریافت نمایید.

    ظرف دو الی سه روز کاری نام ها مورد بررسی قرار گرفته و یکی از اسامی انتخاب می گردد .در صورت رد نام باید مجدد نسبت به ارسال اسامی اقدام فرمایید

    پس از تایید یکی از اسامی مدارک آماده امضا توسط اعضاء شرکت می باشد.دو نسخه پرینت از مدارک تایید شده از طریق سامانه را باید به امضا شرکا برسانید.

 

 تکمیل مدارک برای ارسال از طریق پست :

     دو نسخه از مدارک امضا شده توسط کلیه اعضاء

    کپی مدارک شناسایی برابر اصل شده افراد

    گواهی عدم سو پیشینه افراد

    یک برگه از تایید نام و برگه رسید پذیرش اینترنتی

 

کلیه مدارک داخل درخواستی را از طریق پست  ارسال  می شود.وظرف ۲۴ ساعت بارکد پستی در سامانه درج نمایید ومنتظر جواب از طریق سامانه بمانید(حدود یک هفته)

در صورت هر گونه سوال با ۹۰۹۹۰۷۱۵۳۱تماس بگیرید.