دانش بنیان

ثبت شرکت دانش بنیان مانند دیگر شرکتها در سامانه ثبت شرکتها(اداره کل ثبت شرکتهای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) انجام می پذیرد و در هنگام

ثبت هیچ گونه تفاوتی بین شرکتها وجود ندارد.

شرکتهای متقاضی پس از تولید کالاها و خدمات دانش بنیان یا ارایه برنامه تولید(برای شرکتهای نوپا)با ثبت درخواست خود در سایت دانش بنیان

نسبت به ارزیابی شرکت بر مبنای آیین نامه مصوب کارگروه، اقدام می گردد و در صورت احراز صلاحیت برای یک مدت محدود می تواند از تسهیلات

وحمایت های قانونی استفاده کند وبرای تمدید مدت دوباره باید ارزیابی گردد.

تسهیلات ارائه شده به شرکتهای دانش بنیان شامل موارد ذیل می باشد:

۱- حمایتهای مالیاتی

۲-معافیتهای گمرکی

۳-تسهیلات نظام وظیفه

۴-استفاده از آزمایشگاه

۵-تسهیلات واگذاری زمین

۶-امتیاز اضافه پخش تشویقی آگهی تبلیغاتی

و…