درباره ما

مجموعه تراز یار متشکل از بخش های مشاوره، پشتیبانی و تحقیقات می باشد که هر بخش توسط کارکنان مجرب و کارآزموده اداره می شود ، این مجموعه با هدف ارتقاء توان مالی واداری بنگاههای کوچک تشکیل و درنظر دارد با حمایت روز افزون شما از طریق مشاوره تلفنی و پشتیبانی، از لحظه ثبت تا بهره برداری وسپس مشاوره و هدایت مالی، اداری وتحقیقاتی، سهمی کوچک در ارتقاء توان شرکتها وبنگاه های کوچک و متوسط زود بازده کشور داشته باشد.