ایزو

ایزو چیست؟

(International Organization for Standardization)
ایزو یک سازمان بین المللی است که با هدف تدوین و توسعه استاندارد های مربوط به علوم و فنون در سطح جهانی تاسیس شده است. استاندارد، معیارهایی را برای تضمین وضعیت مطلوب (در تولید کالا یا ارائه خدمت) ارائه می کند تا سازمان ها بتوانند خود را با مشخصات و الزامات آن تطبیق داده و بخش های مختلف کاری را ارتقا دهند. همچنین جهت افزایش سرعت انجام کارها و استفاده از تخصص و تجربیات ملی و بین المللی، استانداردها مراجع قابل اعتماد و معتبری می باشند.
در این میان استانداردهای جهانی با توجه به وسعت کاربرد و بروزرسانی مناسب از مقبولیت بیشتری برخوردارند و سازمان بین اللملی استاندارد ایزو ۹۰۰۱ به عنوان مرجع جهانی نزد کلیه بنگاههای اقتصادی پذیرفته شده است. استانداردهای متعدد و متنوعی در زمینه های گوناگون تولیدی، خدماتی و مدیریتی از طرف ایزو انتشار یافته که معروفترین و مقبولترین آن نزد سازمان های ایرانی سری استاندارد ایزو ۹۰۰۱  است. اهمیت این مشخصات و معیارهای بین المللی وقتی دو چندان می شود که پدیده جهانی شدن و حذف مرزهای تجاری، رقابتی سخت و نفس گیر را پیش روی سازمان ها قرار داده و عدم توجه به این مهم، بقای سازمان را با مخاطرات جدی مواجه می سازد.
استاندارد ایزو ۹۰۰۱ سری استاندارد ایزو ۹۰۰۱ مجموعه ای از نیازمندی ها و الزامات مدیریتی را در مراحل مختلف تولید یا عرضه خدمات و با هدف بهبود سیستماتیک مدیریت کیفیت ارائه می نماید. بخش اصلی این استاندارد ایزو که مشمول گواهینامه بین المللی شده و دامنه کاربرد آن شامل همه بنگاه های اقتصادی می شود، ایزو ۹۰۰۱ است. ایزو ۹۰۰۱ اولین بار در سال ۱۹۸۷ منتشر شد و یک روش بین المللی مدیریت را با رویکرد کیفیت ارائه نمود. براساس نیاز جامعه جهانی و به دنبال رشد سریع سازمان ها، در سال ۱۹۹۴ ویرایش دوم این استاندارد انتشار یافت که بسیاری از نقاط ضعف نگارش قبلی را پوشش می داد. اما یک نقطه ضعف عمده این ویرایش، حجم بالای مستندات و نسخ متعدد ایزو ۹۰۰۱:۱۹۹۴ بود که آخرین ویرایش آن در سال ۲۰۰۰ میلادی با رویکردی فرایندگرا، یک استاندارد مناسب، کاربردی و بهینه را ارائه نمود.
ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸یک سیستم مدیریت کیفیت است که با تمرکز بر کل سیستم کیفیت ،نه تنها بر محصول،در هر سازمان تولیدی یا خدماتی، با هر نوع فعالیت و با هر تعداد پرسنل، قابل بکارگیری می باشد.
چرا به سیستم مدیریت کیفیتایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ نیازمندیم؟ سازمان ها با هر حجمی از فعالیت، تعداد پرسنل، میزان و نوع تولید یا خدمات و سطح نیازهای مشتریان، نیازمند یک مدیریت جامع و هدفمند هستند. مدیریتی که قادر باشد با تمرکز بر سازمان و تغییرات سریع جامعه داخلی و جهانی، اهداف مناسب را تعریف کرده و استراتژی خود را جهت دستیابی به این اهداف تعیین نماید. ایزو ۹۰۰۱ به دنبال آن است تا با استفاده از جدیدترین مفاهیم سیستم مدیریت و بکارگیری تجربیات جهانی، اشتغال ذهنی مدیران را کاهش داده و یک سیستم هدفمند را طراحی نماید. سیستم مدیریت کیفیت قادر خواهد بود سازمان را بدون نیاز به نظارت مستقیم مدیریت هدایت کند. مدیران موفق با کمترین کار، بهترین نتیجه را تامین می کنند. دخالت مستقیم در امور کم اهمیت، سطح تمرکز مدیران ارشد را کاهش داده و وظایف نظارتی را تحت الشعاع قرار می دهد. شرایط و قوانین جامعه به سرعت در حال تغییر است. تمرکز بر این تحولات و تبیین استراتژی های متناسب، نیازمند فارغ شدن مدیران ارشد از امور جزئی سازمان و تعیین کارکرد بهینه سازمان است. مشکلات پرسنلی،حجم بالایی از مشغله های ذهنی مدیران را تشکیل می دهد و ایزو ۹۰۰۱ می تواند راهگشای این قبیل مشکلات باشد. مدیرانی که به علت حجم زیاد کار، از توجه به عوامل بیرونی و تغییرات شرایط و قوانین جامعه غافلند، نمی توانند جهت بهبود فعالیت ها گام بردارند و عمدتا در زندگی شخصی نیز با کمبود زمان مواجهند.
ایزو ۹۰۰۱ به دنبال ایجاد سیستمی است که علاوه بر پاسخگویی به نیازها و فعالیت های جاری، سازمان را به سمت اهداف معین زمان بندی شده رهنمون نماید. ایزو ۹۰۰۱حاوی بایدها والزاماتی است که رعایت آنها برای تامین نیازمندی ها و انتظارات مشتری و مدیریت بر کیفیت لازم است.  ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸ نحوه مدیریت بر سازمان برای تامین نیازمندیها و انتظارات مشتری را در برمی گیرد و مستقل از اندازه سازمان و نوع محصول یا خدمت برای کلیه بنگاه ها و موسسات اقتصادی کاربرد دارد. در واقع کارکرد اصلی ایزو ۹۰۰۱ تعریف و استقرار روابط، معیارها و روش هایی است که بکارگیری آنها منجر به شناسایی و تامین نیازمندیها و انتظارات مشتری می باشد.
مزایای استقرار ایزو ۹۰۰۱:۲۰۰۸
برای سازمان: افزایش سهم بازار سازمان بهبود کیفیت محصولات و تولید اقلام معیوب کمتر کاهش هزینه ها از طریق کنترل فرآیند ها و کاهش دوباره کاریها بهبود کیفیت مواد اولیه از طریق الزام کردن تامین کنندگان به اجرای ایزو ۹۰۰۱ ، افزایش رضایت مشتری و تقویت وفاداری آنها تسهیل بازاریابی برای صادرات و افزایش توان رقابت افزایش فروش با توجه به ایجاد اهرم تبلیغاتی شناسایی نقاط ضعف و بهبود مستمر آن قرار گرفتن در الویت انتخاب نسبت به سایر شرکت های رقیب برای مشتریان: دریافت محصولات و خدماتی با سطح کیفیت مناسب و یکنواخت ایجاد معیار مناسب برای انتخاب از بین سازمان های مشابه افزاش اعتماد به کالا/سرویس ارائه شده از سوی سازمان
برای کارکنان: نیل به درک مناسب از وظایف فردی و اهداف مورد نظر سازمان، افزایش سطح آگاهی پرسنل و پیگیری نیازهای آموزشی ایشان تعیین ارتباط بین واحدها و سطوح تصمیم گیری سازمان فراگیری سریع کارها و وظایف توسط کارکنان جدید (با توجه به مکتوب بودن جزئیات اجرای عملیات) افزایش سطح کارایی پرسنل بهبود رضایت کارکنان